алгебарски

algebraic
* * *
algebric

Македонско-англиски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • апсолутна вредност — комп вредност на број без алгебарски предзнак, 4. неограничен, независен во поглед на власта …   Macedonian dictionary

  • коефициент — (лат. coefficiens) 1. мат. општ или посебен број што е постојан фактор во некој алгебарски израз 2. големина со која се определува променливоста на некоја појава или некое од својствата на физичките тела …   Macedonian dictionary

  • полином — (грч. poly, лат. nomen име, назив) мат. повеќечлен алгебарски израз …   Macedonian dictionary

  • трином — (грч. tri , лат. normen име, назив) мат. алгебарски израз што се состои од три члена, тричлен израз (на пр., а+в+с) …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.